Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

methode (zie § 151), dan zijn van de verschillende hoekpunten de poolcoördinaten bekend en daaruit kan men weer den inhoud vinden.

Stelt in flg. 155 AXA2.... A7 het perceel voor, waarvan de inhoud berekend moet worden, en is O het punt, waaruit het is opgenomen, dan zijn ax = OAu a2=OA2, enz., de bepaalde lengten van de voerstralen,. en «j = P0A1, <x2 = POA2 enz. de aflezingen op den horizontalen cirkelrand. De te meten'figuur wordt door de voerstralen ih een stel van driehoeken verdeeld waarvan telkens twee zijden en de ingesloten hoek bekend zijn en waarvan de inhouden dus te berekenen zijn. Van driehoek AnOA„ +, bijv. zijn bekend de twee zijden: 0An = a„ en 0An , , = = a„ +,, en de ingesloten hoek: AnOA„ +, = POA„"+, — POAn = = «„ + ■—«„; de inhoud van dien driehoek is dus: iaKan,'sin K + i — «„).

Berekent men op deze wijze de inhouden van al de driehoeken, dan vindt men in hunne som den inhoud van den veelhoek AXA2 ..,.A7, namelijk:

i s a„a„ +, sin («n +, — «„).

Letten wij bij die berekening goed op het teeken van sin — «„) dan worden de inhouden van de driehoeken A50A6) A60A7, A-jOAx, die, eigenlijk afgetrokken moeten worden, weer vanzelf negatief, zoodat men bovenstaande producten eenvoudig heeft samen te tellen met inachtneming van hun teeken.

Bij beide wijzen van opneming, zoowel volgens de coördinatenals volgens de voerstraal-methode, moeten al de hoekpunten van het te berekenen perceel ten opzichte van hetzelfde coördinatenstelsel opgenomen worden. Daar waar dus perceelen aan elkaar sluiten, die ten opzichte van verschillende assenstelsels worden opgenomen, moet men de aansluitingspunten ten opzichte van beide opnemen, wat bij de opmeting meestal reeds gedaap' wordt voor de contröle op de meting (zie § 150 en. § 152).

§ 160. Berekening uit de meting op de kaart. Bij het

bepalen van de inhouden uit de kaart kan men dezelfde methoden volgen, als hiervoren zijn behandeld voor de berekening uit de directe gegevens van de meting. Men kan het terrein in een stelsel van driehoeken verdeelen en daarvan het gemakkelijkst basis en hoogte meten, of men kan de rechthoekige coördinaten van de hoekpunten ten opzichte van een willekeurig aangenomen

Sluiten