Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitoefent, bestaat daarin, dat men de inhouden van de-perceelen, die samen een groep vormen, samentelt, de figuur door deze perceelen gevormd afzonderlijk opmeet en beide inhouden samen vergelijkt. Een groot verschil tusschen beide inhouden wijst natuurlijk op eene fout, die opgespoord en verbeterd moet worden. Kleine verschillen zullen altijd voorkomen ten gevolge van de onvermijdelijke fouten in de waarnemingen. Aangezien, de inhoudsbepaling van grootere figuren-altijd veel nauwkeuriger is dan die van kleinere, vooral ook als men daarbij gebruis maakt van de nauwkeurig bekende inhouden van de vierkanten op de kaart of van de driehoeken of veelhoeken van het net, zoo zal men de inhouden van die groote figuren behouden en bovengenoemde kleine verschillen percentsgewijze over de verschillende perceelen verdeelen.

Iets dergelijks heeft plaats bij eene planchet-opneming. Het terrein op een planchet voorgesteld is namelijk meestal begrensd door een rechthoek van nauwkeurig bekenden inhoud. Heelt men nu de inhouden van alle geheele perceelen en gedeelten daarvan, die op het planchet voorkomen, gemeten, dan moet hunne som gelijk zijn aan den nauwkeurig bekenden inhoud van het op het planchet voorgestelde terrein. Kleine verschillen worden hier wederom percentsgewijze verdeeld. Mocht het planchet een te groot aantal perceelen bevatten, om op deze wijze génoegzaam contróle op de inhoudsbepaling uit te oefenen, dan verdeelt men het planchet eerst in vier of meer gelijke rechthoeken, die ieder op dezelfde wijze behandeld worden.

Sluiten