Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de hoek ATCX zal derhalve 180° — 5 zijn en de hoeken van den veelhoek 180° — 22.

Om dus den veelhoek uit te zetten, plaatst men in 2' een theodoliet, zet met behulp daarvan den hoek ATGX = 180° — S uit en bepaalt in de nieuwe richting een afstand TGX = (L. Daarna wordt de theodoliet naar het aldus gevonden purtt Gx verplaatst, waar een hoek 2'C1C2 = 180° — 25 en vervolgens in de nieuwe richting een afstand OjC^ = d worden uitgezet, enz. Met het oog op de gevorderde nauwkeurige centreeringen van den theodoliet neemt men de punten G liefst zoover mogelijk uit elkaar.

Zijn de aldus verkregen punten C van den boog te ver uit elkaar gelegen, om den boog met voldoende juistheid aan te geven, dan kan men tusschen iedere twee opvolgende punten, bijv. tusschen G2 en G3, flg. 169, nog een punt Gs' bepalen, door de koorden G2G3 in P middendoor te deelen, en in P eene loodlijn PC3' op te richten ter lengte van den pijl p, die gevonden wordt uit:

p=pc3' = oca'—op =11 — 1/ 'm—m2^

_B-B\1--~J _ — + _ + _ + enz.

Móet men nog meer punten van den boog C2Cg hebben, dan worden deze van uit de uitgebakende koorde C2C8 uitgezet; de abscissen worden van uit het midden P van de koorde gemeten en de ordinaten loodrecht hierop uitgezet. Deze ordinaten y zijn blijkens flg. 170, waar het gedeelte C^q, van den boog uit fig'. 169 vergroót is voorgesteld, gelijk aan den pijl p, verminderd met de ordinaten y', gemeten van af de raaklijn CS'AS'. Deze laatste worden gevonden door toepassing van een dér methoden .onder 1° of 2°.

0°. Hulpraaklijnen.

Na volgens de methode onder 2" zooveel mogelijk punten

.Bi B2 • • • ■ Bn B.2„, fig. 171, van den boog te hebben

uitgezet, bepaalt men in het laatst uitgezette punt met even rangcijfer, bijv/in B2h): de raaklijn. De richting. hiervan is bekend, wanneer nog een tweede punt van de raaklijn bepaald is. Het gemakkelijkst , leent zich daartoe het punt C, waar de raaklijn in B.2, de uitgebakende hoofdrichting TH snijdt. Zet men nl. van uit het bekende punt An den afstand AnG uit, dan is hierdoor de richting der raaklijn GB2n bepaald, ten opziehte van welke raaklijn nu weer opnieuw zooveel mogelijk punten van den boog worden uitgezet.

Sluiten