Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- Bij sommige instrumenten van deze constructie zijn geen correctieschroeven voor de kruisdaden aanwezig en moet de regeling ' van den evenwijdigen stand van vizierlijn en richtlijn plaats hebben_met behulp van de schroeven van het niveau. Met behulp van de stelschroeven wordt daartoe de kijker op de juiste aflezing H' + np der verste baak A gericht en de bel, die nu uitwijkt, tot inspelen gebracht met behulp van de correctieschroef aan het niveau. Het is duidelijk, dat de loodrechte stand van de richtlijn op de as in dit geval niet verkregen wordt met de correctieschroef van het niveau, maar met eene andere schroef (op de wijze van schroef H in flg. 187), waar- door kijker en niveau te zamen bewogen worden; deze'laatste regeling kan dan natuurlijk ook eerst plaats hebben, nadat vizierljjn en richtlijn evenwijdig zijn gesteld.

§ 181. Niveaucirkel van Lenoir. De in flg. 185 voorgestelde niveaucirkel van Lenoir kan gelden als het eenvoudigste type van waterpasinstrumenten, waarbij kijker en niveau elk afzonderlijk van de overige deelen kunnen worden afgenomen.

Het instrument bestaat uit een cirkelrand CC, die door middel van drie stelschroeven D ondersteund en horizontaal gesteld " kan worden. Op dien cirkelrand rust de kijker AA met behulp van twee vierkante, even hooge blokken- FF. Op deze zelfde blokken FF rust eindelijk het niveau BB'.

De evenwijdigheid van vizierlijn en richtlijn kan hierbij, ten minste in verticalen zin, waarop het vooral aankomt, verkregen worden door:

1°. de richtlijn van het niveau evenwijdig te brengen aan den onderkant van het niveau, en

2°. den kijker te centreeren, d.w.z. de vizierlijn evenwijdig te brengen aan het vlak, gaande door de boven- of door de onderkanten der blokken FF.

Wordt aan beide eischen voldaan en plaatst men niveau en kijker op de in de figuur aangewezen wijze op elkaar, dan zal bij inspelende bel de vizierlijn horizontaal zijn.

Om te onderzoeken of aan de eerste voorwaarde voldaan is, doet men, zooals reeds in § 23 is behandeld, de bel inspelen en draait dan het niveau op de blokken 180° om eene verticale as om. Speelt het niveau nog in, dan is het goed, anders moet men de uitwijking der bel voor de helft met behulp van de correctieschijf B wegnemen.

Om te zien of de kijker goed gecentreerd is, richt men op eene baak en leest af; draait men nu den kijker het onderste

Sluiten