Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BAROMETER.

§ 186. Kwik- en metaal barometer. Het werktuig, waarmede de drukkingen der lucht in verschillende punten gemeten worden, ten einde daaruit de hoogteverschillen dier punten te bepalen, is de barometer. Deze wordt in tweeërlei vorm gebruikt; als kwikbarometer en als aneroïde. De kwikbarometer is uit de natuurkundige handboeken genoeg bekend, zoodat het niet noodig is, hem hier in bijzonderheden te beschrijven, te meer daar hij voor het eigenlijke hoogtemeten, ten gevolge van zijne lastige behandeling en zijn moeilijk transport, voor den ingenieur van betrekkelijk weinig waarde is.

Hij wordt alleen gebruikt om er de aanwijzingen van de aneroïde mee te vergelijken, zooals hieronder zal blijken.

De .meting met de aneroïde of metaalbarometer berust op het bepalen van de vorm verandering, die eene luchtledige doos ondergaat ten gevolge van de verandering van de drukking der omgevende lucht. Van de verschillende inrichtingen, die aan de aneroïde gegeven zijn, zullen wij hier alleen die van Naudet nader beschrijven en het gebruik daarvan aanwijzen, omdat de aneroïde onder dezen vorm het meest voor het beoogde doel gebruikt wordt.

§ 187. Beschrijving van de aneroïde^van Naudet. Op

de plaat AA, fig. 189°b, die zich op den bodem van de met eene glazen plaat gedekte messingen doos bevindt, is de zooveel mogelijk luchtledige doos BB bevestigd. Deze doos is van een zeer dunnen bodem en een eveneens zeer dun en golfvormig gebogen deksel voorzien, dat door dè"*drukking van de lucht naar binnen en door zijn eigen veerkracht naar buiten gedrukt wordt. In het midden op dat' deksel is een zuiltje C bevestigd,

Sluiten