Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De verbinding daarvan met de as HH heeft namelijk plaats door middel van het plaatje c, dtit door het tegenwicht 8 tegen de punt van het schroefje b gedrukt, wordt.

Om eindeljjk te zorgen, dat bij eene bepaalde drukking, bijv. bij 760 millimeter, de aanwijzing van de aneroïde juist overeenkomt met die van een tot de temperatuur nul herleiden kwikbarometér, kan de spanning van de veer D door middel van de schroef T gewijzigd en daardoor de wijzer verplaatst worden.

De regeling van de aneroïde met behulp van de schroeven a, b en T wordt door den instrumentmaker verricht. Het is zaak later aan den stand dier schroeven niets te veranderen en de zich vertoonende afwijking tusschen aneroïde en kwikbarometer liever op de aanstonds te behandelen wijze in rekening te brengen.

Daar de temperatuur van de aneroïde van veel invloed is op hare aanwijzing, zoo is ter bepaling van die temperatuur in de wijzerplaat een thermometer ü aangebracht. Bij het gebruik moet men zorg dragen, dat de aneroïde eene gelijkmatige temperatuur bezit, die dan door den thermometer wordt aangewezen; men moet daartoe de aneroïde steeds in het foedraal laten en dit alleen even openen, om den stand van den wijzer en van den thermometer af te lezen.

§ 188. Herleiding van de aneroïde-aflezing tot kwikhoogte.

Ter bepaling van de' drukking der lucht met behulp van de aneroïde heeft men slechts den stand van den wijzer op de wijzerplaat af te lezen. Daarbij moet men 'zorgen: de aneroïde horizontaal te houden, omdat anders het tegenwicht S niet goed werkt; vóór het aflezen op het glazen deksel te kloppen om de traagheid van het kettinkje te overwinnen; en het oog te plaatsen in een vlak, dat loodrecht op de wijzerplaat staat en door de naald gaat, om daardoor de parallax bij de aflezing te vermijden.

De drukking, die men op deze wijze afleest, is echter niet dezelfde, die een kwikbarometer bij nul graden zou aanwijzen; om hiertoe te geraken, moeten aan de aflezing nog verschillende correcties aangebracht worden.

Deze znn:

1°. De temperatuurscorrectie. Is de temperatuur van de aneroïde t°, dan zal zij eene andere aanwijzing opleveren,, dan bij de temperatuur van smeltend ijs; de daarvoor aan te brengen correctie zal natuurlijk veranderen met de tem-

Sluiten