Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grondslag vormen van de hoogtemetingen in Nederland en door de letters. N.A.P. worden aangeduid, zijn vervat in het tweede deel van de werken vari de Rijkscommissie vöor Graadmeting en Waterpassing, dat tot titel heeft: „Uitkomsten der Rijkswaterpassing , ontworpen en aangevangen door L. Cohen Stuabt, voortgezet en voltooid door H. G. van de Sande Bakhuyzen en G. van Diesen." 1875—1885. 's Gravenhage. 1888.

In aansluiting met het net der nauwkeurigheidswaterpassingen zijn in de jaren 1886 en 1887 van wege den Algemeenen Dienst van den Waterstaat waterpassingen verricht, zoodanig verdeeld, dat men in elk punt van ons land op een afstand van ten hoogste 25 kilometer een goed bepaald hoogtemerk kan vinden; terwijl bovendien in het tijdperk 1887—1891 verschillende gewone waterpassingen werden gedaan, om de hoogteligging van de nulpunten van de peilschalen langs de hoofdrivieren, de Zeeuwsche stroomen, de Noordzee en de ^Zuiderzee ten opzichte van het vergelijkingsvlak te bepalen.

Al deze hoogtemerken zijn, vereenigd met die der nauwkeurigheidswaterpassing, provincies'gewijze opgenomen in een 11-tal registers onder den titel: Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P., gevonden bij de nauwkeurigheidswaterpassingen en jde waterpassingen van den Algemeenen Dienst van den Waterstaat", 's Gravenhage. 1906 (wijzigingen 1907).

Bovendien zijn in aansluiting met bovengenoemde waterpassingen in het tijdvak 1891—1897 nieuwe waterpassingen verricht door den Rijkswaterstaat, waarbij de hoogteligging van een aantal nieuwe verkenmerken werd bepaald, die vermeld worden in een'. 11-tal registers onder den titel: „Hoogte, van verkenmerken volgens N.A.P., -gevonden bij de verspreiding van het N.A.P. door den Rijkswaterstaat", 's Gravenhage. 1898.

§ 202. Het opnemen van lengte- en dwarsprofielen. De

doorsnede van het terrein met een verticaal vlak noemt men een lengteprofiel, onverschillig of de doorgang van dat vlak met een horizontaal vlak eene rechte, eene gebogen of eene gebroken lijn is. De verticale doorsneden van het terrein volgens vlakken, rechthoekig op de richting van een lengteproflel ,s noemt men dwarsprofielen.

De opmeting van het lengjeprofiol- heeft plaats door eene aaneengeschakelde waterpassing, waarbij de waterpaspiketten natuurlijk geplaatst worden in de lijn, volgens welke het lengteproflel moet worden opgenomen.

Om zooveel mogelijk punten van het lengteproflel op te nemen,

Sluiten