Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reeks van Taylor en verwaarloost men daarin die 2de en hoogere machten van Oen J, dan gaat zij over in:

, , , a({-C— 2) h = atge-\ —

of, als men C en J door hunne waarden: ~ en /u.C = p—-

vervangt en voor den cosinus van den meestal kleinen hoek e de eenheid schrijft:

h = atge+~ (1^- 2fi) , (7)

Waarin dUs^— den invloed , van de aardkromming en f* ~ den

invloed van de straalbuiging aangeeft, evenals in §§ 198 en 194 gevonden is bij het waterpassen, dat trouwens kan beschouwd worden als een bijzonder geval van trigonometrische hoogtemeting, waarbij de elevatiehoek steeds nul is.

§ 207. Gelijktijdige wederkeerige waarnemingen. Meet men niet alleen den elevatiehoék e in het punt A, waardoor men vindt:

BAG=90°4re — 2,

maar meet men ook den elevatiehoek e' in het punt B, dan is:

ABC=90° -\-e' — S',

als S' den invloed van de straalbuiging in het punt B voorstelt. Uit deze twee uitdrukkingen volgt:

BAG— ABC _(90°-f e — 3) — (90° + e' — 2') _ e — e' 2—2'

2 2 ~—~2~ 2~'

waardoor (8) overgaat in:

H |||||||; .

waarin nu aileeri het verschil van de invloeden der straalbuiging in A en B voorkomt.

Richt men de meting zoodanig in, dat de elevatiehoeken e en e' in de punten 4 en B gelijktijdig gemeten worden, dan

Sluiten