Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of:

. DB = a = A / 2HR (12)

V 1—2*

Ligt een tweede punt E op een hoogte B'E = H' boven het oppervlak der zee, dan zal dit uit A nog zichtbaar zijn, als de lichtstraal EA in 13 het oppervlak der zee juist raakt.

Zooeven vonden wij: DB = \ / ^B overeenkomstige V 1 — 2*

wijze vinden wij: D'B =\f ~- , waaruit door samentelV 1-2*'

ling volgt. voor den grootsten afstand, waarop de punten \A en E wederkeerig zichtbaar zijn.

DD' = DB + D'B == 'y' (y H+ V H' j . . (18)

Bevinden wij ons in A, dan zien wij de vrije kim in de richting van de raaklijn AF aan den.lichtstraal AB; deze maakt met de horizontaal AG een hoek GAF, die den naam van kimduiking draagt, en die, zooals wij bij de sextant gezien hebben, in rekening gebracht moet worden bij het meten van de hoogte van de hemellichten op zee.

Van uit A gezien, zien wij het nunt B onder den elevatiehoek gelijk aan de kimduiking, maar met omgekeerd teeken; van uit 13 gezien, zien wij het punt A onder een elevatiehoek nul. Stellen wij de kimduiking dus door K voor, dan! moeten wij in formule (8) e do.or — Zen e' door nul vervangen, en aangezien B op eene hoogte H beneden A gelegen is, zoo moeten wij h in — H veranderen, waardoor, wij vinden:

— H= — atgiK,

' of, aangezien K een kleine hoek is:;

a

Stellen wij hierin de boven (formule 12) voor a gevonden waarde, dan vinden wü voor de kimduiking:

K= — *g = \j 2(1 — 2^)^7"

\ 2HR V B ü ■ ■ ' ' (U) V 1-2/* *

Sluiten