Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/

hoofdzaak is, kan deze wijze van hoogtemeting met vrucht worden toegepast. ,

§211. Barotneterforraule van La place. Ten einde de betrekking na te gaan, die er bestaat tusschen de luchtdrukking in twee punten en hun hoogteverschil, zullen wij den evenwichtstoestand nagaan van de lucht; die zich bevindt in een cylinder, waarvan de doorsnede gelijk is aan een vierkanten meter en waarvan grond- en bovenvlakken in dezelfde waterpasse vlakken liggen als de punten, waarvan het hoogteverschil zal bepaald worden. Beschouwen wij daartoe de lucht, begrepen tusschen tw^ee vlakken, respectievelijk op de afstanden z en z-\-dz boven het benedenste punt gelegen, dan is, als y het gewicht van een kubieken meter lucht voorstelt, het gewicht van die lucht gelijk aan ydz. Stelt men de drukking ter hoogte z gelijk, aan p, zoo is die ter hopgte z-\-dz gelijk aan p -f-dp, en dus de drukking, die .de lucht in opwaartsche richting ondervindt:

p — (p-\- dp) = — dp.

Deze drukking gelijk stellende aan het gewicht van de lucht, vinden wij:

dp = — y dz.

Aangezien de beschouwde luchtlaag een geringe dikte heeft, zoo mogen wij voor de berekeningen van y de drukking overal gelijk aan p stellen. Noemen wij dus t de temperatuur en a den uitzettings-coëfficiënt der*lucht, y0 het gewicht van een kubieken meter lucht bij 0° en bij een druk van 760 millimeter kwik of van 0,76 s kilogram per vierkanten meter, waarin s het gewicht van een kubieken meter kwik voorstelt, dan is volgens de wet van Boyle:

y y°D,76s " l + «i'

Substitueeren wij deze waarde in bovenstaande vergelijking en deelen wij door p, dan vinden wij:

yo d

p 0,76 X s(l + «0 "

Integreeren wij nu deze vergelijking en beschouwen wij daarbij

Sluiten