Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPNEMEN VAN HOOGTELIJNEN.

§ 217. Hoogtelijnen. Om van een terrein eene duidelijke voorstelling te maken, waarin men alles, wat op het terrein betrekking heeft, kan terugvinden, is het meestal niet voldoende het' terrein alleen in horizontale projectie voor te stellen. Uit de Vervaardigde kaart moet men tevens de hoogte van ieder punt van het terrein, hetzij direct, hetzij door eene eenvoudige constructie of berekening, kunnen vinden.

Te dien einde zou men van een zeker aantal punten van het terrein de hoogteligging kunnen bepalen en in de kaart door cijfers kunnen aangeven.'

Uit een dergelijke kaart kan men wel al het noodige afleiden, zij geeft echter een zeer slecht overzicht van het terrein. Men moet veeleer trachten de voorstelling van het terrein zoodanig te maken, dat daarop als met een oogopslag het reliëf van het terrein te zien is.

Eene duidelijke voorstelling van het reliëf van het terrein, verbonden met eene volledige aanwijzing van de hoogteligging van de verschillende punten, verkrijgt men door de kaart van hoogtelijnen -of niveaulijnen te voorzien.

Denkt men zich het terrein gesneden door een stelsel 'waterpasse" vlakken, dan zullen deze op het terrein een 'stel van lijnen bepalen, waarvan alle punten dezelfde hoogte hebben. Deze lijnen op de kaart overgebracht, geven onmiddellijk eenduidelijk overzicht van het beloop van het terrein, van de hellingen, van de hoogste en de laagste punten, enz.

Neemt men die niveauvlakken op onderling gelijke alfstanden, en schrijft men bij enkele der' daardoor voortgebrachte niveaulijnen de hoogte., dan kan men van elk punt van het terrein de hoogte uit de kaart vinden, op de niveaulijnen direct uit de

Sluiten