Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verschaffen, zooveel mogelijk gestrekte veelhoeken met korte zijden met behulp van de boussole opnemen Voegt men aan de boussole eene inrichting toe tot het meten van verticale hoeken (zie §, 73) en meet men daarmede telkens de hellingen van de zijden van den veelhoek, dan kan men de hoogten van de hoekpunten berekenen, deze in teekening brengen en daaruit de hoogtelijnen afleiden. Neemt men hierbij voor de lengten der zijden, in schuine richting gemeten, de lengte van den band of van den meetketting (10 of 20 meter), dan kan men gemakkelijk uit eene tafel van de natuurlijke cosinussen en sinussen de horizontale afstanden en de hoogteverschillen aflezen, ■waardoor de berekening aanmerkelijk bekort wordt. Op deze wijze zijn in fig. 209, tusschen de punten U, V, W en X drie veelhoeken opgemeten, die voldoende zijh om een groot gedeelte van de hoogtelijnen tusschen 90 en 160 meter te bepalen.

20

Sluiten