Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 nm2 OT2

n2 n

zoodat:

m

V n

(Vergelijk § 48).

III. In twee punten B en C; waarvan de afstand a gemeten is, zijn, ter bepaling van den afstand AC=b, de hoeken' ABC =3 en ACB-=y gemeten. De middelbare fout in de lengtemeting is m,, die in de hoekmetingen respectievelijk m3 en my, hoe groot is de middelbare fout van b ?

Volgens de sinusformule is:

|pl|l D — a sin &

,.. siiiBAC~~ sin\3-\-y)

Beschouwen wij b als:

/u

b = f(a,3,y) dan is volgens (8) bladz. 326:

/ jm3cos(3 + y)\2

Mk- slnW+V) ( * + aSSfe Mf f | ,-sw2/?cos2(/?4-o/) \ = sm2(/? + r) m>

Is de driehoek ongeveer gelijkzijdig dan is:

sin 3 ='sin y = sin (3 -f y) = sm 60° = j j/ 3, cos (/? -|- y) = cos 120° = — },

zoodat:

. '»V2 = »'.r -j- a «2 >«42 4- a" m„2.

Sluiten