Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijn nu alle volgende azimuthen juist, gemeten, dab. is de fout in de plaats van het punt Bx eveneens axv

Is in het azimuth, dat in C, gemeten wordt, eene fout x2, dan zal de totale fout in de plaats van het punt D1 bedragen:

Dx Di" = ax, -\- 0x2,

wanneer wij de zijden A1G1, GJDi even lang nemen; deze waarde zal ook de fout in de plaats van Bx geven, wanneer de volgende azimuthen alle zonder fout zijn.

Nemen wij alle zijden even lang, en zijn de fouten in de azimuthen bij D1( Ex . . . . Nx respectievelijk xs, xt . . . . xn, (het spreekt van zelf dat bij deze fouten positieve en negatieve waarden zullen voorkomen), dan is de totale fout XB bij Bi.

XB = axf -f- ax2 -f- axs -f- -f- axn. ,

Is nu de middelbare fout in de meting van een azimuth inet de boussole mb, en zijn de metingen met gelijke nauwkeurigheid verricht, dan is:

M„2 = a2mb2 -f- a2mb2 -j- -f- a2mb2 = na2mb2,

of:

MB == amb V 11,

wanneer M„ de middelbare fout voorstelt-in de plaats van het punt Bi bij meting van de richtingen der zijden van den veelhoek met behulp van de boussole.

Bij^clen tneodoliet zal de voortplanting van de fouten op andere wijze plaats hebben. Is, zie flg. b, in den hoek PA2G.2 eene fout i/i, dan zal, wannéér A2G2 = a is, daardoor in de plaats van het punt G2 éene fout C2C2' — a>ji ontstaan; worden nu verder alle hoeken juist gemeten, dan is de fout die in de plaats van D2 ontstaat D2D2' = 2 axji wanneer ook G2D2 = a is, en de fout B2B2' in de plaats van B2, wanneer de n zijden alle = a zijn:

B2B2' = nayi.

Eene fout y2 in den hoek A2G2D2 alleen geeft op gelijke wijze eene fout B2B2" in de plaats van B2:

B2B2" = {n — 1) ay2;

Sluiten