Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pracüsch wordt wel aangenomen dat de grootste waarde van eene toevallige waarnemingsfout de waarde 3 m niet te boven gaat. (*)

De gemiddelde fout en de waarschijnlijke fout kunnen op de volgende wijze uit de middelbare fout worden berekend. jl Op blz. 318 vonden wij voor de gemiddelde fout:

m' = 2 fx f(x) dx.

De exponentiëele wet geeft nu' voor m':

m' = 2 /V~~^f dx, of na eenige herleiding:

V OO X2 '

m' = m V—{e~^d—g,,

of ook:

m' = m'\/— |—e 2mt\. Dit geeft verder:

daarbij is :

e —00 = 0 en e° = 1,

zoodat:

m' = m V/-^- = 0,7978846 m.

De waarschijnlijke fotit is, zie ook blz. 318, de waarde r waarvoor:

2ff(x)dx=l,

C) Zie o. a.: „Bijlage Q van het blijvend gedeelte van het Jaarboekje van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, herzien door Prof. H, J. Heuveunk, 'sGravenhage 1906."

Sluiten