Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in verband met de exponentiëele wet:

———fe dr — i. m \/ 2 irJ

Vergelijken wij deze uitdrukking met (16) blz. 340, dan blijktN in verband met het.daar ter plaatse besprokene, dat r kan worden berekend met behulp van de thètafunctie; r zal namelijk

die waarde van x uit - - zijn, waarvoor in de tabel van de

thètafunctie de waarde 1/2 wordt gevonden:

\m]/2)

Deze waarde, die in den regel wordt voorgèsteld door de letter p, is:

p = 0,4769363.

Zoodat dus, wijl:

v

r

my2 ~P'

r te berekenen is uit:

r == m pV. 2 = 0,6744898 m.

Wij hebben aldus de volgende betrekkingen tusschen de drie gemiddelden:

m' té m Y = 0,7978846 m, r==mp V 2 — 0,6744898m, m=m'\ — = 1,2633141 m',

t v .

m = r—-— = 1,4826021 r. PI/2 '

m' = r —-— = 1,1829454 r, p V v

r = m'pf/ir = 0,8453476 m'.

Uit deze betrekkingen blijkt nog een voordeel van de middelbare fout boven de beide andere gemiddelden (verg. blz. 319^): de middelbare fout is voor de toevallige waarnemingsfouten de

Sluiten