Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Grenzen. Waarn. Exp. wet.- Verschil.

0,0—0,1 94 92 +2

0,1—0,2 88 86 -j-2

0,2—0,3 78 1 77 ' 4^1

0,8—0,4 , 58 64 — 6

0,4—0,5 51 50 4- 1

0,5—0,6 3ö 37 — 1

0,6—0,7 26 25 +1

0,7—0,S 14 17 . — 3

0,8—0,9 10 10 - 0

0,9—1,0 7 6 4-1

1,0 enz. , 8 6 4-2

in de tweede kolom aangegeven, hoeveel fouten begrepen zijn tusschen de in de eerste kolom vermelde grenzen, terwijl in de derde'kolom is aangegeven het door Bessel berekende aantal fouten, dat tusschen genoemde grenzen zou voorkomen in de onderstelling dat de 470 bedoelde fouten de exponentiëele wet volgen; in de laatste kolom zijn de verschillen aangegeven, die over het algemeen verrassend klein zijn. De aantallen, in de derde kolom vermeld, zijn te berekenen door met behulp van de middelbare fout — die voor deze reeks van 470 fouten 0,4033 tijdsecunden' bedraagt — en een thètatafel (zie ook blz. 340) de waarechijnlijkheid te berekenen dat de fouten voorkomen tusschen de in de eerste kolom vermelde grenzen en dan de gevonden waarden voor de waarschijnlijkheid te vermenigvuldigen met het totaal aantal fouten.

Onderzoekingen van Bessel en anderen (*.) hebben aangetoond dat bij een willekeurig aantal fouten-oorzaken „de waarschijn-

(*) F. W. Bessel. üntersuchungen über die Wahrscheinlichkeit der Beobachtungsfehler, 1838. Astronomische Nachrichten, Band 15, non. 858—359. ~Ch. m. Schols. Over de theorie der fouten in de ruimte en in het platte vlak. Verhandelingen van de Kon. Akad. \. Wetenschappen, Deel XV. Amsterdam. 1875.

Ch. m. Schols. Théorie des errours dans le plan et dans 1'espace. Annales de 1'Ecole Polytechnique de Delft, Tome IJl J886.

Sluiten