Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan zien wij, dat ft de middelbare fout is van eene (fictieve) Waarneming waarvan het .gewicht gelijk is aan de eenheid; ft draagt dan ook den naam van de middelbare fout van de gewichtseenheid.

Aangezien de gewichtep verhoudingsgetallen zijn, kunnen wij de gewichten met een willekeurig getal vermenigvuldigen of door een willekeurig getal deelen, de grootte van de middelbare fout van de gewichtseenheid zal echter in verband daarmee eveneens veranderen.

Wij zullen later zien, dat wij ons van de gewichten en van de middelbare fout van de gewichtseenheid eene eenvoudige voorstelling kunnen maken.

§ 236. Directe waarnemingen met geluk gewicht. Voor de bepaling van eene grootheid, waarvan P' de juiste waarde is, hebben n directe metingen met gelijke nauwkeurigheid plaats gehad: ] ,

Pu Ps, Ps, Pn',

. gevraagd de meest waarschijnlijke' waarde P te bepalen, en de middelbare fout van de enkele metingen en van de meest waarschijnlijke waarde te berekenen.

Volgens (22) zal die waarde van P (noet worden opgespoord waarvoor:

[x2] = minimum. -De schijnbare fouten in deze uitdrukking voorkomende zijn:

Xl^Pl — P, J

X%—Pt~•?) (25)

zoodat dus:

[ (p — P)2 ] = minimum

móet zijn.

Beschouwen wij hierin P als veranderlijke, dan zal die waarde van P aan bovenstaande vergelijking voldoen, waarvoor:

d[(p-Pf] ^Q I ' dP dat is die waarvoor:

[ p - P] = 0, (26)

Sluiten