Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of wat hetzelfde is: :$mf:

Pi — P+Pa—.P+ . : . +p„ — P = 0,

of ook:

[p]—nP = 0,

zoodat alzoo: >

p-ia.,.: m

Wanneer voor eene grootheid directe metingen met gelijke nauwkeurigheid hebben plaats gehad, is de meest waarschijnlijke waarde gelijk aan het rekenkunstig gemiddelde van de enkele melingen.

Nemen wij de middelbare fout in de enkele' metingen pu V2,-...Pn gelijk aan m, dan is volgens blz. 328 de middelbare fout M in P:

TUT m

M="Vn~

De middelbare fout in de enkele metingen is volgens de definitie:

m=V1?1' • • • •(29)

hierin zijn x{, x.{, . de ware fouten in de metingen ;

de ware fouten zijn in den regel onbekend, omdat in het algemeen de werkelijke waarde P' van de gemeten grootheid onbekend is. De ware fouten zijn namelijk:

zï=Pi — P', x,2=P2 — P',

Pn j P •

Deze vergelijkingen geven in verband met de vergelijkingen (25): xï = Xl + (P-P')r ,

^'==^ + iP-P'h ....'(30)

xn' = xn + (P — P'). ]

Hierin is:

P—P' = X (31)

de ware fout in het eindresultaat.

Sluiten