Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De middelbare fout M in het eindresultaat bedraagt:

M = — = 1'\ 24. (*) \/n

Aan het bedrag van de middelbare, fout in het eindresultaat zien wij dat de meest waarschijnlijke waarde niet nauwkeuriger behoeft te worden berekend dan boven is geschied; de tiende deelen van secunden in de berekende waarde zijn niet als nauwkeurig te beschouwen, aangezien wij zelfs, wat de secunden betreft, geen volle zekerheid hebben.

Berekenen wij de som van de vierkanten van de schijnbare fouten met behulp van de formule (35), dan vinden wij: [jcB] = 706,20 — 20 X 2,52 = 581,20. De formule (36) geeft:

[X2] = 706,20 — 49,8 X 2>5 = 581 >70De schijnbare fouten (zie de 3de en de 5de kolom van de tabel) geven hier dezelfde waarde als de formule (37). De be rekening met behulp van (35) wijkt het meest van de waarde uit (37) berekend af; dit verschil is te wijten aan de afronding • van de waarde van P (wanneer de deeling :« „opgaat", dan zullen de verschillende berekeningswijzen dezelfde waarde geven); in (35) komt het vierkant van P voor, de afrondrngsfout van P zal hier ruim tweemaal zooveel invloed hebben als in de.uitdrukking \v\ P in (36). De waarden,-voor dit geval met de fomrate 35) en (36) berekend, zijn beide te klem, doordat bij de Gronding P te groot werd; op de berekening van de waarde ' van m heeft het verschil hier .echter geen invloed.

De grootte van het verschil hangt behalve van de grootte der ailngsfout ook af van de grootte der benaderde waadde Berekent men [x*] volgens de vergelijkingen (3o) en (36) met behulp van 42°34'0" als benaderde waarde, dan vindt men respectievelijk:

TT^oTTet resultaat van eene berekening, als boven behandeld, wordt vaak SegeV°n: 42»34'32",5±1",24.

Uit deze schrWe, welke vrfl algemeen, vooral^««^f^t

blz. 341 en 353) bedraagt slechts ruim 0,68.

Sluiten