Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de middelbare fout M in P te berekenen uit:

M ~ [g? + [9? ++ [9? Nu is echter (zie ook § 235):

m-? = — ,m22 = —, m„2 = —,

9i 9% 9n ^

zoodat:

[g]2 '

of wel:

M2 W*-,

M ~ [gf

en:

/X (J, /

Hierin is 67 = [g], zooals aan den vorm der uitdrukking gemakkelijk is te zien, het gewicht van het eindresultaat P.

Voor de berekening van de middelbare fout van de gewichtseenheid ft, hebben wij de schijnbare fouten xx, x2, . : ... xn waarvan de middelbare waarden zijn respectievelijk mx, ra2,... w„; wü zullen echter eerst trachten (i uit te drukken in de ware fouten:

— P,irr P\ ] ^S' «4 = j>a- -P', .......... . (42)

Xn'—Pn P', I t^Sl

waarvan , dus ook de middelbare waarden zijn mu resp.. m2,

to3 mn.- Uit deze reeks van ware fouten kunnen wij de

volgende samenstellen:

|$ ^{vg^xdvgz x'nygn, . * . . . (43)

waarvan, volgens (3) blz. 324, de middelbare waarden zijn respectievelijk :

mi V gt, m%V g2 muy g„;

deze waarden in het vierkant gebracht geven:

fifiWi3, g*m#

Sluiten