Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

" terwijl de berekening met behulp van de schijnbare fouten zelve geeft (zie de tabel):

[gx2] = 771,44.

II. Uitgaande van vier driehoekspunten A, B, F en G (flg. 134), zijn naar het knooppunt 5 vier veelhoeken gemeten A, 7, 8, 9, 5; B, 4, 5; F, 6/ 5 en G, 10, 11, 5, die tevens zijn aangesloten aan het driehoeksnet (verg. § 186 blz. 170). Met behulp van de azimuthen van de driehoekszijden en de hoeken van de veelhoeken zijn voor het azimuth van de zijde 9—5 de volgende waarden berekend:

langs'den lsten veelhoek <*A — 227°39'10", „ „ 2den „ «B = 227°39'45", ~v„ „ 3den W „ «F = 227°39'55", „ 4den „ «c = 227°39'20".

Gevraagd de meest waarschijnlijke waarde voor het azimuth van de zijde 9—5 te berekenen, de middelbare fout van dit azimuth, alsmede de middelbare fout van eene enkele hoekmeting; de hoeken van de veelhoeken zijn met den theodoliet en met het oog op de eliminatie van de regelingsfouten tweemaal gemeten.

De verschillende waarden voor het azimuth hebben ongelijke nauwkeurigheid. Voor de bepaling van dit azimuth zijn van A uitgaande 4 hoeken gemeten, namelijk in de punten A,l, 8 en 9; van B uitgaande 3 hóeken , in de punten B, 4 en 5; van het punt F uitgaande eveneens 3 hoeken, in F, in 6 en in 5; van G uitgaande weer 4 hoeken, namelijk in G, 10, 11 en 5. Voor de vereffening der metingen dienen wij dus de gewichten van «,, «B, «F en a« te berekenen.

Noemen wij de middelbare fout in eene ,enkele hoekmeting m, dan is de middelbare fout m„ in iederen hoek van^den veelhoek, die het gemiddelde is van twee enkele hoekmetingen:

(verg. (28) blz. 351). Het azimuth. «, wordt met.behulp van de metingen van den lsten veelhoek berekend volgens de formule:

»A = (AB)-\-A + l — 180° + 8 - 180° + 9 — 180°,

(verg. § 107, blz. 137 en § 182 blz. 166), waarin (AB) het azi-

m

Sluiten