Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

muth van de lijn AB voorstelt (dat wij als vastgestekl'dus zonder fout beschouwen); At 7, 8 en 9 stellen de hoeken voor in de gelijknamige hoekpunten. Uit bovenstaande formule volgt voor de middelbare fout m,A in het azimuth «,:

mXA2 — m/ 4- m72 -f m82 — m$;

aangezien de verschillende hoeken beschouwd worden als met gelijke nauwkeurigheid gemeten, zijn:

m/ == »w72 = ma2 — ?n92 — m,,2 = ~ ;

en:

mJA2 — 2 m".

Het azimuth «„ wordt op gelijke wijze berekend uit:

«B = (BC) -f B + 4 — 180° + 5 — 180',

uit welke vergelijking wij langs analogen weg als boven gevolgd voor de middelbare foutin otg vinden:

"Vb2 = — m2.

Evenzoo vinden wij voor de middelbare fouten m* en mac resp. in aF en av:

- mIF2 = — ra2, m»e2 = 2 ra2.

De gewichten zijn omgekeerd evenredig met de vierkanten der middelbare fouten en zijn dus te stellen resp. op:

1 2 '2 l

~2' T' Tm T;;

schrijven wij hiervoor:

2 2 "2 2

T'T'TenT'

dan zien wij, dat de 'gewichten omgekeerd evenredig zijn met het aantal hoeken van de'verschillende veelhoeken Jverg. blz. 171).

Sluiten