Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaan wij na, dat wij de meest waarschijnlijke waarde kunnen afgeleid denken uit (verg. blz. 171):

14

.zoodat dus:

„ 2 __ 32mA2 4- 42'm,,2 -j- 43mP3 -J- 32 mt2 . 142

aangezien nu:

o O 9 o 3 , ,3

"V- = 2w*,' m-B- = g- m2, m,,? = — en m,*= 2 m2,

is:

14

en dus, in verband met de boven gevonden waarde van Jfa:

m = 1<6". c€S^|

III. .Voor de bepaling van. verschillende vaste punten met het oog op het opnemen van hoogtelijnen (verg. Hoofdstuk XXV) zijn langs 6 verschillende wegen waterpassingen verlicht naar een zelfde punt. De lengten van de gewaterpaste lijnen en de hij deze waterpassingen voor het bedoelde punt gevonden hoogten, bedragen respectievelijk:

9,6 K.M. 36,516 M. 4- N. A. P. -

8,0 „ 36,538 „

7,6 „ 36,519 „

6,0 „ 36,505 „ - „

4,8 „ 36;532 „

4,0 „ 36,529 „ 1

Gevraagd de meest waarschijnlijke hoogte voor het punt,, de middelbare fout van dit resultaat en de middelbare fout van de waterpassingen per K.M. te berekenen.

De gewichten van de verschillende boven opgegeven hoogten kunnen omgekeerd evenredig gesteld worden met de lengten van de gewaterpaste lijnen (verg. § 200), hetgeen als volgt is te verklaren. Het hoogteverschil van twee onmiddellijk op elkaar volgende tusschenpunten bij eene aaneengeschakelde water-

Sluiten