Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getallen met, 24 ter vereenvoudiging van de berekeningen, dan zijn de gewichten respectievelijk:

2,5, 3,0, 3,2, 4,0, 5,0, 6,0;

dé gewichtseenheid is echter daarmede eene andere geworden (verg. blz. 350) en wel het gewicht van>eene waterpassing over een afetand van 24 K.M., hetgeen uit het bovenstaande gemakkelijk is af te leiden. Zij de meest waarschijnlijke hoogte:

H = '36,525 M. + Pm.M.

en noemen wij de verschillen van de gemeten hoogten met de benaderde waarde p, dan hebben wij de volgende berekening:

P ff 9P gp*

1) — 9 m.M. 2,5 — 22.5 m.M. 202 5

2) +13 „. 3,0 +,39,0 „ 507 0

3) — 6 „ 3,2 —19,2* „ 115,2 — 20 „ 4,0 —80,0 „ 1600,0

5) + 7 » . 5,0 + 35,0 „ 245,0

6) + 4 I 6,0 +24,0 „ 9ö'o

[g] = 23,7, [gp] = — 23,7 [gp2] = 2765,7

Hieruit volgt:

F = r i = — 1 m.M. Iff]

ën de meest waarschijnlijke hoogte:

H= 36,524 M.+ N.A.P.

Verder is:

[9&] = [gp2] - = 2765,7 - K [g] 23,7

[gx2] = 2742,0,

zoodat:

„ \ I [ffx2] \ f 2742,0

en:

u \ ! [ff*2] A / 2742,0

M~ V Tn-mJ] = V =4>8 m-M-

24

Sluiten