Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan zijn de-waarden voor de aflezingen, die met de benaderde waarde overeenkomen:

120, 96 en 72 m.M. en de verschillen met de metingen:

j>!=4, p2 = 3 enp3 = 6 m.M.

Met deze waardep voor p\, ih en Pb in de plaats van de grootheden h, h en h in (49), zie boven, vinden wij:

[op] _ BX4 + 4XM1lX6 = óO==lm_Mi P==W~ 25TÏ6 + 9 50

Zoodat dus:

4 Jij, = 25 m.M. en de hoekwaarde H in secunden:

tt_I . 206266" = 21",25.

n ~~ 4 41263

Verder is:

en dus: fM. ''

. Jg*L,0|6f .

7 w —1

zoodat:

„ \ I-Ê— =\j= 0,1 m.M.;

hieruit volgt voor de middelbare fout in de hoekwaarde, in secunden:

-tr . JL . Ji- . 206266" = 0",126.

M»- 4 41253

Om ook de middelbare fout m in de enkele aflezing te be rekenen, gaan wij na, dat , de middelbare fout is mhet^-scM van twee aflezingen, zoodat dus:

™ = y 0,25 = 0,5 m.M.

Sluiten