Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- Met het oog op de berekening van de hoekwaarde, kan dan de eerste normaalvergelijking achterwege' blijven. '

II. In een hoekpunt zijn tusschen de vier richtingen 1, 2, ^Jo^

3 en 4 de vijf volgende hoeken gemeten: 1. 2 =px, 1. 3 =p2, £& <$qS>(pl} 1'4==P3, 2.4 =2h en 3.4=p5. Gevraagd de meest waarschijnlijke waarden van de hoeken, die de richtingen 2, 3. en

4 met de richting -1 maken.

Noemen wij de meest •waarschijnlijke waarden van de ge- "~ vraagde hoeken A, B en C, dan kunnen wij de volgende foutenvergelijkingen opstellen:

Xi=Pi— A x2=p2 — B

»3 —Vs — C Xi=Pi~{—A ■ :(4-'0) x-o=P5 — ( — B + C)

Beschouwen wij deze foutenvergelijkingen als van den vorm: -

x=p — (aA4- bB + cC),,

dan kunnen wij voor het opmaken van de coëfficiënten van A, B en C en van de tweede leden van de normaalvergelijkingen de onderstaande tabel samenstellen:

J a | b | c j P j aa j ab j ac j bb, j bc J cc j ap j bp | cp

i • i • ipi i • i • i • i • I • \+pi\ ■'!.■•,, 2|'. i-u 11 i üo i 111 i \ n r~

nfe Ht ? m ^ I- [>\ KI ^4* g: {ji

De normaal vergelijkingen worden dus:

2^

25 — C=i32—p5, ~A -B+ 3.G=iJ8+^ + p5;

Sluiten