Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I [aa] Qu + [ab] Q21+ [ac] Q311 A + j [ab] Qn -f [bb] Q21 + [bc] Q31\B4-[[ac] Qh + [bc] Q21 + [cc] Q31\C= [ap] Qu + [bp] Q21 + [Cp] Q31.

Kiezen wij nu Qn, Q21 en Q31 zóó dat:

[aa] Qu -f [ab] Q21 -f [ac] Q31 = 1, )

[«*] <?n + [ö&] Q214- [öc] Q31 = O, ...... (59)

[ac] Q„ + [bc] Q21 + [cc] Q31 - 0. )

dan wordt:

* = [<*p] Qu + [bp] Qn + [ep] 9g: (60).

De coëfficiënten « van de eerste der vergelijkingen (57) vinden wij door (60) te rangschikken naar Pi, p2 . . . . pn:

A = («i Qu + h Q214- Cl g31) Pi 4Kg& + («2 Qu 4- h Q214- c2 Q3i)p2 4-

+ («n Qu + K Q214- c„ g31)Pn

zoodat dus:

ai = ai§ii4-OiQ2i4-CiQ3i, 1

a2 = «2Qii + &292i4-c2Q3i, ( ' (61)>

"''ffi* a" = a»fti'+&«Q2i4-c„Q3i- I De uitdrukking [«2J zouden wij kunnen vinden, door ieder van de vergelijkingen (61) afzonderlijk in het vierkant te verheffen en dan te sommeeren; gemakkelijker échter is beide leden te vermenigvuldigen respectievelijk met «1( «2, . . . . «„, en daarna samen te tellen; wij verkrijgen, daardoor:

L>2] = P «] flii 4- [b «] Qsi + [c «] Q31.

De uitdrukking [a«] vinden wij door beide leden van de vergelijkingen (61) respectievelijk met au a2, a„ te vermenigvuldigen en dan te sommeeren:

[o «] = [aa] Q}14- [ab^ Q21 + [ac] Q3l, (62«)

volgens de eerste van de vergelijkingen (59) is deze uitdrukking = 1.

[0 «] wordt gevonden door beide leden van de vergelijkingen ■ (61) te vermenigvuldigen respectievelijk met bu b2, b„ en dan samen te tellen:

[b «] = [ab] Qu 4- [bb] Q21 + [bc] Q81; ...... (62*)

Sluiten