Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgens de 2de van de vergelijkingen (59) is deze uitdrukking gelijk aan nul. 4~ i'^f

Op gelijke wijze vinden -wij:

[c «] = [ac] Qn -f [bc] Qn + [cc] Q31 = 0 (62«)

zoodat dus: PfflsP

en, zie (58):

MA = ra K Qn (63)

Nemen wij voor de gewichtseenheid het gewicht van de

waarnemingen p1} p2, pn, dan is ra de middelbare fout

van de gewichtseenheid-, en het gewicht van A is dan, verg. § 236:

'qu wordt daarom het gewichtsgetal van A genoemd, terwijl de vergelijkingen (59) den naam dragen van gewichtsvergelijkingen voor A.

Op dezelfde ,wijze kunnen wij ook [B2] berekenen: Wjj vermenigvuldigen de normaalvergelijkingen (56) respectievelijk met vde onbepaalde coëfficiënten Q12, Q22 en Q32, tellen dan samen, stellen in de som den factor van A=0, dien van 13 = 1 en dien van C — Q en vinden dan voor B —.verg. (60) —:

B = [ap] Qa + [bp] Q22 + [cp] fe (64)

terwijl:

[aa] Q12 -f Lab] Q22 4- [ac] Q32 = 0, )

[ab] Q12 4- [bb] Q22 + [bc] Q32 = 1, (6o)>

[ac] Qu + [bc] Qaa 4- [cc] Q32 = 0. ]

Uit (CA) volgen voor Blf 02 & de uitdrukkingen:

A = «i Qu 4-&i<?22 +Cl $32, ]

/?2 = «2 Ql2 4" h Q22 + C2 Qs2, (66)

A = anQ124-; bnQ224-c„Q32; ) en, op gelijke wijze als boven, voor [B2]:

[B2] = [aB] QX2 4- [b B] Q22 4- [c #1 ft»

Sluiten