Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoodat dan:

[r2l = Os*

en: .

Mc = mi/ Qm, .... (73)

hierin is Q33> het gewichlsgetal van C terwijl het gewicht Gc van G is:

|1 -$§f; §f| |

Om de middelbare fouten MA, M„ én Mc te kunnen berekenen, moet ook m, de middelbare fout van de, volgens onderstelling met gelijk gewichte verrichte, waarnemingen, berekend

worden. Noemen wij x{, x2. xn' de ware fouten in jp,,

resp. p2, Pn, dan is de middelbare fout m:

a / \X'2]

De ware fouten zijn:

x{ =jPi — Pi', x2' =p2 — P2',

X„' —Pn Pn'',

of wel in verband met (50) blz. 373:

x{ =lh— (a^A' + b^' + ^C) j

•^2' =^2— (M' + ^B' + ^C) ( (74)

. Xn' =pn— (anA' + ö„P' + e„C') /

De ware fouten zijn in het algemeen ook hier niet bekend; het verband tusschen de ware en de schijnbare fouten vinden wij uit de vergelijkingen (74) en (52) blz. 374, als volgt:

x{ = xx -f- ai U — A') + &i (P — P') + ci (C— C'), j

x2' = x2 + a2{A— A') + b2 (P — P') + c2(C— C'), f. (75)

xn' = xn + a„ U — 4') + o„ (P — P') + c„ (C — C"). ) Hierin zijn:

j._j.'=zXi, B — B' = XB, C—C' = XC

Sluiten