Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. MA/ = *i8xm2 + *282nv!4- + «,,/3„ ra2,

pf ook: .

mab2 — taft m%: De hierin voorkomende waarde van [*/?] kunnen wij vinden

door de vergelijkingen voor «x, «2. *»> (61>' te ver"

menigvuldigen respectievelijk met ffx, S2, ffn en dan te

sommeeren:

[« ff = [a ff Qn + [b ff Q3i + fc B] QuIn deze vergelijking zijn, zie de vergelijkingen (67): [o/3] = Q, [ö/?] = l, [c/?] = 0,

zoodat dus:

l*ff = Qn-

Deze waarde kunnen wij echter ook berekenen, uit de vergelijkingen voor Blt ff2> B», (66), door deze te vermenigvuldigen respectievelijk met «1( «2, • • • • • «- en aan samen te tellen:

[« ff = [CL a] Q12 +, [6 «] 022 + LC «] 032,

waarin (zie ook 62 «>; 6>en c):

[o«] = l, [b»] = 0, [c«] = 0,

zoodat ook:

V [»B] = 012-

Wij vinden alzoö dat:

012=021,

terwijl: . A ,nös

jf^B2 = m2 Q21 = m2 012 ('8)

Langs denzelfden weg zullen wij, aangezien uit de eerste en de derde vergelijking, van (57) volgt:

XA = *xx{ 4-,«a»y +' + olnX"'i'

Xc = y&i + t$\ 4" + y***'-!

deze uitdrukking is gehjfc aan nul (zie blz. 822 en 328).

Sluiten