Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alzoo:

023 =y 0321

en:

MbC2 = Wfl Q32 = TO2 023 (8°)

Vervangen wij nu in de vergelijking (77) Mf, MB2 en Mc2 resp. door m2 Qu, m2 022 en m2 033 — zie (63), (68) en (73) — en ook HG*2, Mac2 en MBC2, blz. 383, door de daarvoor gevonden waarden, daarbij voor Mab* achtereenvolgens de beide in (78) opgegeven waarden nemende, evenzoo voor Mac2 en Mbc2 de in (7,9) resp. (80) vermelde waarden, dan vinden we, na afzondering van m2:

[ [aa] 0n + 02i + M 0si + |

[X'2] = [X2]'+ m2 + [Ob] 012 + [Ö&] 022 + [OC] 032 + 1 ( + [aC] 013 + [bc] 023 + [CC] 033 . !

In den coëfficiënt van w2 komen voor: de eerste van de gewichtsvergelijkingen (59) van A, de tweede van de gewichtsvergelijkingen (65) van B en de derde van de gewichtsvergelijkingen (70) van C, welke ieder gelijk zijn aan 1; zoo alzoo:

[x'2] = [x2] + 3 m2.

Deze laatste uitdrukking in de vergelijking:

blz. 382,, gesubstitueerd , geeft na oplossing van m voor de 1 middelbare fout van de enkele metingen:

I | ys ; ■ f!

Hadden wij niet 3 maar in het algemeen s onbekenden A,

B G j)t , dan zouden wij (aangezien het getal 3, waar-

' méde'w wordt verminderd, gelijk is aan het aantal stellen gewichtsvergelijkingen, welk laatste aantal weer gelijk is aan het aantal onbekenden) gevonden hebben:

m= A/J^L (82)

V n — s

Sluiten