Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of ook, wanneer wij stellen:

^^u6,

M - , •. f [c] M

cl = C{, C2 — —— = Co', ... c ^ r '

'f n n

Xi = Qi — + ci' C), «2 = ?a — (&a' -B + c2' 0),

^.'= 2» — (bn'B + cH'C). '

Uit dit nieuwe stel foutenvergelijkingcn kunnen op dezelfde wijze normaalvergelijkingen worden samengesteld als in § 241 is getoond, nu echter voor slechts twee onbekenden. - BiJ het opmaken van de middelbare fout in de enkele metingen hebben wij te bedenken, dat de fouten in. q?q. .. q geen onafhankelijke fouten zijn (de fouten in deze' grootheden zün nu van den vorm x — Jjjjüj de middelbare fout. m in

de enkele metingen zal voor dit geval dus niet gevonden worden ,uit:

V[£C2] n — 2

doch uit de formule:

m = \/^L. \ n — 3

§ 243. Middelbare fout van eene grootheid, die berekend wordt uit, door indirecte waarnemingen, gevonden grootheden. Wordt eene grootheid, waarvan de juiste waarde B'

Sluiten