Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

x/> xbi Xc2, XAXB, XAXG en XBXC door de in §■ 241 gevonden gemiddelde waarden voor deze grootheden, dan is alzoo:

§ 244. Invoeren van benaderde, waarden. Ook bü de berekening volgens de methode der indirecte waarnemingen is het in vele gevallen doelmatig om benaderde waarden in te voeren, ten einde de berekeningen te vereenvoudigen (verg. § 237). Zooals uit het volgende blijkt, blijven de berekeningen in dit geval dezelfde als in § 241—243 zijn aangegeven.

Nemen wij voor de meest waarschijnlijke waarden A, B en O van grootheden A', B"en G', zie (50) blz. 373, die dóór

meting van Pt', P2' p„' zullen worden bepaald, als

benaderde waarden aan: A0, B0 en G0 en stellen wij:

i=X + Al, P = P„+AP, 0=0.4-AC.

De benaderde waarden kunnen worden gevonden bijvoorbeeld door uit drie van de betrekkingen (50) met behulp van de daarbij behoorende metingen p, eene waarde voor A', B' en O' te berekenen.

Wij hebben dan verder de meest waarschijnlijke waarden ,uitte rekenen van de verbeteringen, die nog aan A0, B0 en 0„ moeten worden aangebracht.

Substitueeren wij bovenstaande waarden voor A, B kn 'C in de fouten vergelijkingen (52) blz. 374, dan vinden wij na eenige . uitwerking:

*i =Pi — % A — Dj. P„ — a C0 — {ax A A 4- i>! A B 4- cx A O), *2 =Pz — a2A0 — b2 B0 — c2 Cu — (a2 A A 4- b2 AB+'c2 A O),

mn =>n — «„ A0 — bn B0 — cn C„ — (an A A + bn A B + c„ A C). Stellep wij:

px — aj A0 — öj P„ — Cl C0 = qt, p2 — a2 Aü — b2 B0 — c2 G0 = q2,

pn — a„ A0 — bnB0 — cn'C0 = qn,

Sluiten