Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uiteinden- der bel; in de 4de kolom zijn de uitwijkingen ft'van' bel berekend.

Bjj de berekening van de hoekwaarde, wil deze op de, meest eenvoudige wijze kunnen geschieden, kan worden ondersteld, dat de uitwijkingen van de bel zonder fout zijn, doch de waar. nemingsfouten voorkomen in de instellingen op de baak. De berekening kan dan op een zelfde wijze; als, boven worden ingericht. Ook hier kunnen benaderende waarden worden ingevoerd. Stellen wij:

A — 12240 -f Ai tiende m.M., B = 60 + A B tiende mM.,

dan zijn de normaalvergelijkingen:

ji AÜ [ö] A -B == (ql [6] A A + [bb] A B = [bq].

Met behulp van de cijfers van vorenstaande tabel:

7Ai+ 0,9 A-B = + 16, i 9^ 0,9 A A + 69,89 A B = + 235,6. j

In een'geval als dit, is het doelmatig de gewichtsvergelnkingen gelijktijdig met de normaal vergelijkingen op te lossen:

7 0ia + 0,9 fe^O, j 0,9 042 + 69,89 022= 1- I

De vergelijkingen (91) geven:

• / 16 0,9 _ |

/ 0 92 \ 16 X 0,9

f 69,89 - ^f- ) A B = 235,6— ■

Hieruit volgt:

A-B = 3,347 tiende m.M.; Ai = 1,855 tiende m.M., uit (92):

^69,89--^?-) 022=1, 022 = 0,0143. De hoekwaarde H in secunden is nu":

Sluiten