Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De middelbare föut van b is dan:

MB = my §22, terwijl Q22 volgt uit de gewichtsvergelijking: [bb] Q22 = 1;

zoodat:

m . 'WK *

■ M„ =

V [bb]

Daarbü is:

A / [*g '/J m = \ —i—,

V?i-i'

en:

[z*i = [f] - b [bp] = [P2] _ ^ML.

De verschillende formules kometi overeen met die van het op blz. 370 e. v. behandelde voorbeeld.

EL In het voorbeeld II blz. 377 zijn de metingen voor de hoeken:

1) 1. 2 = 63° 16' 50,"982,

2) 1.3 = 130° 54' 47,"026,

3) ■ . 1.4 = 190° 6' 45,"339,

4) 2.4= 126° 49' 53,"532,

5) 3.4= 59° 11' 58,"388.

Gevraagd de meest waarschijnlijke waarden voor de hoeken 1.2, 1.3 en 1.4, de .middelbare fouten vah de enkele metingen en van de meest waarschijnlijke waarden van de daaruit afgeleide hoeken te berekenen.

Voor de berekening van de meest waarschijnlijke waarden kunnen wü ook hier benaderde waarden invoeren; wij kunnen daarvoor kiezen de eerste drie metingen; stellen wij derhalve de meest waarschijnlijke waarden van de hoeken 1 „2, 1.3 en 1.4, resp.:

68° 16' 50,"982 + ^, 130° 54' 47/'026 -\-b, 190° 6' 45,"339 + G,

dan worden de foutenvergelijkingen:

Sluiten