Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 meter verschilt, kan bovenstaande formule vereenvoudigd worden. Stellen wij namelijk:"

Lu = 1 -f A,v

dan is:

= pa -j- * 14- A ot t.

Nu is hier A «t zóó klein (voor t= 2ö graden, A = 20 pen « = 18 millioenste, bedraagt A «* minder dan 0,01 /u) dat wij dit bedrag ten .opzichte van « t kunnen verwaarloózen De formule wordt dus:

Lt = L0 4- ot t, $M®

welke formule lineair is. Pili Stel voor de invoering van benaderde waarden:.

£. = 1 M.— 2Qfi + A, en « = 18^ + 5 per 1 graad; _

noemen wij verder de verschillen van de gemeten waarden van L, met de met behulp van de benaderde waarden berekende lengten p, dan zijn de foutenvergelijkingen van den vorm:

x=p — (A 4- tB)

en de normaalvergelijkingen:

nA4-, [ï)B= [p], |

Mi +[«]fl = tö>], j(94>

waarbij n het aantal metingen is.

In de achterstaande tabel zijn de elementen voor de verdere berekening verzameld: (*)

(!) Bij <}e becijfering van de coëfficiënten van normaalvergelijkingen kan men de vierkanten berekenen met behulp van kwadraattafels zooals die in de meeste lógarithmentafels voorkomen o. a. in „Verzameling van wiskundige tafelen ene Breda 1897" blz. 287-327; voor de producten kunnen dienst doen productentafels als: „a. L. Crelle, Rochentafeln, enz. Berlin 1880", „Kühtmanns Rechentafeln Dresden, 1911" en vooral twee verschillende „Rechentafeln von L. Zimmerman' Coblenz Liebenwerda 1895", waarbij de eene op 20 bladzijden alle producten van getallen van 2 cijfers met getallen van 3 cijfers geeft, de andere op 100 bladz«den alle producten van getallen van 2 cijfers met getallen van 4 cijfers • de berekening van andere producten wordt met behulp van deze tafels aanmerkelijk

Sluiten