Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarvoor de eerste afgeleide van M,2 naar t gelijk is aan nul, of wel voor:

2^fe'+"2Qi-2=.-0,' ,

-alzoó voor:

■ fe

Dit quotiënt kunnen wij berekenen uit de eerste vergelijking van het tweede stel gewichtsvergelijkingen, zie ook (94):

ȕ Qi2+ [flfe = 0; zoodat dus de bovenstaande waarde van tm is:

L = O- = 7,9 graden. n

De minimumwaarde van de middelbare fout, met behulp van (96) berekend, is:

Mt minimum = 0,485/4.

De lengte van de staaf .is alzoo het nauwkeurigst bekend bij eene temperatuur overeenkomende met de, gemiddelde waarde van de temperaturen waarbij de staaf is .vergeleken met den standaardmeter. Voor temperaturen, die van deze gemiddelde waarde veel afwijken, vooral wanneer de temperaturen gelegen zijn buiten de bij de vergelijking voorkomende, te de nauwkeurigheid veel geringer.

, iv. Voor de bepaling van de constanten van een metaalbarometer (verg. § 188 e. v.)j zijn de aneroïdeaflezingen bij verschillende barometerhoogten en b£ verschillende temperaturen vergeleken met de aanwijzingen van een kwikbarometer. In nevenstaande tabel zijn onder t de temperaturen vermeld, onder A de aflezingen in m.M. van de aneroïde, onder B0 de op nul graden gereduceerde aanwijzingen van den kwikbarometer.

Sluiten