Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

Uit de aflezingen vinden wij 4 e (*) in hoekmaat uitgedrukt en wel in minuten; uit het bovenstaande volgt voor 4 e in minuten:

4 e = 4/ -- sin[I—K), ■ 360 X 60'

waarin p p- = 3435'. -u^

De grootheden e en K kunnen op de volgende wijze in de bovenstaande uitdrukking gescheiden worden. Ontwikkelen wü den sinus van het verschil / en K, dan wordt:

4e = 4-p — sinlcosK— ±p~ cos I sin K . . ; . (109) Stel nu: ^

cosK = A en — 4p~e-sinK=13 r r >

dan vinden ,wjj door beide laatstgenoemde uitdrukkingen in het vierkant te verheffen en dan tarnen te tellen:

(ipe-y=A*4-B2

en

. 1 i/^aqrp •e = J—p (110)

deelen wij de uitdrukking voor -b door die voor A dan krijgen wij:

;' 7. b

tg:K = ~A *&fy

Zijn nu A en b bekend, dan zijn ook e en K te berekenen De waarden A en b in (109) gebracht geven:

is = sinI.A 4-cos T.B.

Substitueeren wij in deze laatste Vergelijking voor I resp de waarden 0°, 10°, 20°, 170°, dan zijn met de bijbe-

O In gevallen als dit, wordt met voordacht eene deeling door i niet uitgevoerd; de afrondingen, die in een dergelijk geval alliehtWden plaats hebben hebben te-grooten invloed op de nauwkeurigheid van liet resultaat

Sluiten