Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en alzoo:

r /% /• 2

m. — —— m \ / — ip Y n

Wij vinden hier m, uitgedrukt in dezelfde maat als de straal r. Volgens (111) is:

— B

en, tevens gebruik makende van de boven gevonden vereen voudigingen:

hierin is:

dK 1 _ _B__ jfJT 1 — 1

~dA~~, . B2 ' A2 eQ dB ~~ B2 ' A"' 1 + ~A2~ 1 + A2

na substitutie en ontwikkeling geeft dit:

2 1 ms2 — m1.—- 75 , —„ n A2 -\- B2

en:

1 \ I 2

mt — m — . _ \/

VA2 + B2 V n

Deze waarde is uitgedrukt in analytische maat; m en V^A2 4- B2 zullen wij namelijk in dezelfde maat als 4e, dat is in minuten t uitgedrukt vinden. Aangezien de excentriciteit klein is, zal mK eene vrij groote waarde hebben, substitueeren wij namelijk

voor \^A2 + B2 — ép— , dan wordt:

r

m r /» / 2

i-p e \ n

m wordt wel is waar gedeeld door p = 3488', maar gaan wij na, dat de excentriciteit zelden meer bedraagt dan; 0,01 m.M.,

T

dan is — bij een straal r = 4,5 cM. allicht meer dan 4500; wij

Sluiten