Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zullen dus voor mK in den regel meerdere graden vinden; mv in graden is dan:

360° iÖPÉ waarin />° = —— = 57° ruim. Z ic

De excentriciteit e is, (zie (110): en:

2 o Hierin is n = 18, dus:

- • 6',130 = 0',681, S=~X 8',574 = 0',953

en:

i/I^qrp = ri 7L De straal van de randverdeeling is 45 m.M., verder is:

, 1

% — = 9,89794 —10 4

log r — 1,65321 , 1

log — = 6,46373 — 10 P

log 1/ Ja -)- J52 _ o,06856

j loge = 7,58344 —10

zoodat:

e = 0,0038 m.M. Blz. 415 (111) hebben wij gevonden:

4* Éi

A

Sluiten