Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan wordt de vergelijking (114):

" fV == <Pi + ai A x + 5Ï A «/•

Voor een tweede punt A2, vanwaar uit naar P gemeten is, zullen wij op gelijke wijze vinden :

rV = ï>2 + «2 A X + &2 A '7,

_ _sm ?t cos ft 206265", i>i = - gt" e' "''i 206265", enz. . . (117) X„ - X, ïo — Yi

of ook:

et, =- Io~rt 206265", &! = - X°~ 1 206265", enz. . . . (118)

Ook kunnen deze coëfficiënten worden berekend uit logarithmenverschillen, die tegelijk met de berekening van de azimuthen uit de formules (118) zijn op te schrijven. Teekent men namelijk aan bij de berekening van tg 2, de aangroeiingen A log (Xo — X,) en Alog(Y0 — Y,) voor éên meter resp. va/n log (Xo — Xi) en log(.Y0 — r"i) en de aangroeiing A log tg %\ voor één secunde van log tg t\, dan vindt men % en 6, uit:

>A?og(X°-X!) Aiog(r.--i) enz (119)

Alogtgti ' Alogtgti

Ter nadere toelichting van dit laatste diene het volgende. Wanneer iog- (X0 — Xt + + 1 m.) geschreven wordt in den vorm:

zo</(x„-x1)(i + -^^r-) = ioff.fx» - Xi) + W(i+ ^„-^y

dan is:

M. 1 m.

• Aio3(X„-Xl)=(Xo_Xi)-

waarbij M de modulus voorstelt van het Brig'giaansche logarithmenstelsel. Wanneer verder tg (?, + 1") volgens Tayloe in eene reeks ontwikkeld wordt, zoo is ■

v ï.

bij verwaarloozing van de 2de en hoogere machten van, 2g5 : dan is:

log tg (?, +1") = log {tg ?i + aoeW J*f)= l°9 >9 ^1 + "aöeWsinfl 008 fl) en de aangroeiing van log ig ?i:

i" jr

^^=^6266"""

Zoo is dan met 1 meter als eenheid van lengte en 1 secunde als eenheid der hoekmaat:

Ai-gtXo-XQ = *yw» 2062-65", Alog tgP Xo — X,

overeenkomende met de formule (117),

Sluiten