Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarin dan:

a2 = -^206265», l% 1 _ f^h 206265».

enz.

Zijn nu de uit de metingen in de punten Ax, A2, A3 enz. afgeleide azimuthen (zie § 142 blz. 179): (AXP) = Ru (AgP) = P2, U3P) = i?3 enz., dan zijn de schijnbare fouten hierin:

Xi = R1 — (<Pi4-a1&z + bl&y)=(R1—fd — (a1&x+b1Ay), x2 = R2 — (<p2 -f a2 A ~ + b2 A y) = (P2—fa)—(™a A x + 62 A y), a* = P3 — (~3 + a3 A x + 63A y) = (P3—Pa) — (-3 A » + °3 A y). enz.

Hieruit volgen de normaalvergelijkin'gen:

[aa] A a; + [aö] Ay = [a(B-f>)J; [a&] Aa-+[&6] Ay-=[6(P — f>)]. ,

De hieruit berekende waarden van A x en A y geven dan voor de meestwaarschijnlijke waarden van de coördinaten van P:

xr = Xo + &x, r, = r0 +Ay;

terwijl de middelbare fouten volgen uit de formules:

MXv — MAx = mv Qn, Mrp = MAy = m]/ Q22;

De gewichtsgetallen, die hierin voorkomen, vindt men uit de vergelijkingen:

[aa] Qn + [ab] Q21 = 1, [aa] q12 4. [a&] q22 = 0,

[ab] Qn + [66] Q21 = 0, [a6] Q12 -f [66] Q22 =- 1,

de middelbare fout m in de enkele richting uit: V w — 1

terwijl daarbij:

[~2] _ [(R-p)2] — A x [a(R — <p)] _ A y [6 (P— -)].

Opmerking. Wanneer in het geval van flg. 140 (zie den atlas PI. XIV) in een punt als A2 bijv., de richtingen A2A3, A2P en A2AX zijn gemeten, of ook wanneer de hoeken ~3 en «2 zijn

Sluiten