Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemeten, zoo dienen vooraf deze metingen in overeenstemming te worden gebracht met den hoek A3A2AX, die uit de reeds vastgestelde coördinaten van Ax, A2 en A3 volgt en wel volgens de later te bespreken methode van de directe waarnemingen met voorwaarden vergelijkingen.

II. De metingen hebben plaats alleen in het onbekende punt P.

Voor de coördinaten van P worden benaderde waarden berekend (zie § 144) met behulp van de metingen naar drie van de omliggende reeds vastgestelde punten. Wat hier de keuze betreft van de metingen, die voor deze berekening zullen worden gebezigd, dient men te bedenken, dat de plaats van het punt P 'onbepaald is, wanneer dit punt gelegen is op den cirkelomtrek gebracht door de drie bekende punten en dat deze plaats minder nauwkeurig is naarmate het punt P meer in de nabijheid van bedoelden cirkelomtrek is gelegen. Zonder hier in nadere details te treden omtrent dit onderwerp, kan worden meegedeeld, dat het „onbepaalde"-geval zooveel mogelijk wordt vermeden, wanneer de stand van de drie bekende punten ten opzichte van P gekozen wordt als in fig. 143 of als in fig. 144 is voorgesteld, waarbij in het eerste geval het punt P zeker binnen den „gevaarlijken" cirkel ligt, in het tweede geval zeker er buiten; terwijl verder nog kan worden opgemerkt, dat bij, wat den vorm betreft, gelijkwaardige gevallen, in het algemeen de coördinaten nauwkeuriger zullen zijn naarmate de afstanden kleiner zijn.

Zij P0 fig. h de benaderde plaats van het onbekende punt, P de meestwaarschijnlijke, dan is <px te berekenen uit:

JSTt— X

uit de figuur volgt:

<p'x = <p1 — Sx4-5y,

, waarin, in secunden uitgedrukt:

lil': ix=sJÊ- 206265", Sy=-^- 206265". QAX ' . PAX

Hierin kunnen wij (verg. blz. 425) nemen:

QR= A xcos<Px, PS— Aysinfx, QAX = PAl = P<J.l = ll,

f

Sluiten