Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarbij Ij volgt uit:

l = xi —x- of _ Fi— Fo . sm (Cj ' cos pi

Stellen wij ook hier:

«1 20626o , &1=.—-^206265",

h h "

welke coëfficiënten (*) dezelfde zijn als die van het vorige vraagstuk, dan is: 5

P1' = Pi + -i a * -f- h a 2/,

terwijl op gelijke wijze voor' de richtingshoeken voor andere punten A2, A3, enz. gevonden wordt:

P2' = 92 + «2 a a; -f b2 a 2/, i

fa' = Ps + -a a a; + &3 a V, ! (120)

enz. I

Bij het verdere deel van de berekening onderscheiden wij twee gevallen: a. de metingen in het punt P zijn uitgevoerd als hoek waarnemingen; b. de waarnemingen in het punt P zijn richtingsmetingen.

«. Voor dit geval vinden wij uit de vergelijkingen (120) de meestwaarschijnlijke waarden van de hoeken A1PA2, >A2PAS, enz.:

(92 — 91) + (a2 — aj) A x -f (b2 — 0l) A 2/, (Pa — Pa) — (as — ~<h) a ~ + (&3 — &2) a y, enz.

Zijn de gemeten waarden van de hoeken AlPA2 A2PA» enz resp. Pl, p2, enz., dan zijn de schijnbare fouten m deze metingen: *.

*i=Pi — (92 — 9i)~\(a2 — Ul) a<- + (&3 —&i)Ay ), a-2=^2-(P3-P2)- ! (as-a2)Ax4-(bs-b2) A y | , enz.

noemen wij ter vereenvoudiging:

i>i — (Pa - Pi) =Pl', a2~ai = ai', b2 - ^ = b/ p2 = (p3 - -2) =^ a3 - a2 = a2', &8 — b2 = 62; enz- enz. enz.

S^s1^ tn:z tr j5olrr furm >ies (m,; ai8) - ^

Sluiten