Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

x\ =Pi' — (%' A * -f b{ a y). ~2 = Pe' — (-2' a ~ -f 62' a y), xa =Ps' — (a3' A ~ -j- bs' a y), enz.

Benoitnaalvergelijkingen hebben nu denzelfden Vorm als boven (WJ). Wat de foutenberekening aangaat, dient er op gelet te worden, dat hier het aantal onbekenden drie is, namelijk Ax, a-l6,vZ' Z00dat' bij' een richtingen gelijk aan n, dé

middelbare fout in de enkele richtingsmeting volgt uit:

m

a/_kj_

v M —3

III. De metingen hebben plaats gehad in de reeds vastgestelde punten en m het onbekende punt.

De benaderde coördinaten van het punt P worden berekend zoo mogelijk uit metingen in de reeds vastgelegde punten (ato zijnde deze de meest eenvoudige 'methode), of wel uit metingen m het punt P. Op de wijze hiervoren sub I en II aangegeven worden normaalvergelijkingen opgemaakt voor Ax en Ar zijn de metingen in P hoekmetingen, dan worden de overeenkomstige vergelijkingen eenvoudig samengesteld en dan daaruit de correcties Ax en Ay berekend; zijn in P richtingen gemeten, zoo moeten de volgens II & opgemaakte normaalvergelijkingen, alvorens deze bij de andere worden opgeteld, met 2 worden vermenigvuldigd. De meting namelijk voor eene richting van uit een der reeds vastgelegde punten naar het onbekende punt, kan altijd worden beschmiwd als het resultaat van de meting van één hoek als «x in figuur 140; deze meting heeft dus hetzelfde gewicht als een hoekmeting in hei-punt P. Van eene richting daarentegen bedraagt, wanneer de omstandigheden

eenT.Ï T^r ' ^ h&t dubbete ™n <£- van

twee 25 ë-JS 6en h°ek H -el«k ™ «et verschil van twee richtingen R2 en Px:

H=R2-R.

en zij de middelbare fout voor eene richting m, dan volgt (zie ook blz. 323) de middelbare fout mH voor den koek uit:

mfi2 = m2-frf = 2_m2,

de^chtin^en &We nauwkeurigheid hebben; noemen W1J h6t gewicht voor -en richtingsmeting g, dan is, aangezien

Sluiten