Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Berekening van de benaderde coördinaten van P II Gebouw voor Geodesie.

P PII ff. v. G. • Vervolg van de eerste kolom.

Ai Vlaardingen UM2) 350°29' 4"

Az I Hodenpijl. ?i 18 37 64

A3 Monster. (^iP) 9 6 49

"(PAO 166°46'60" leg AU,: sin n 4,10351

tPAi, 21117 7 logsinih + tO 9,95039

(PA3) | 254 S 30 \ogAiP —^05390—

, . Ei .„„ooq, .., logsin(A,P) 9,19973

(-<Mi> 170°29 4' M / p, 9 99448

M„.4.) 290 54 22 cos ' '

I 239 34 42 log AJ sin (ArP) 3,25363

£ 44 3017 logA^cosiAiP) 4,04838

a„ I 42 4623 x + 377771

»i + *2 + ft 326 51 22 i^'sin^P) + 1793,21

Xp + 5670,92

180° 179°59'60"

. i (<r, + «a + ft) 163 25 41 ytl — 6686,29

4 «Pa + ft) 16 3419 JiPcos'AiP/ + 11178,97

Yp + 4592,68

U>gA3A! 3,94921

log sin n 9,84570__ (A3Ad 110°54'22"

logAtAi: sin ai 4,10351 (f2 14 30 53

(AsP) 96 2329

, Zog A\A3 4,04080

io?s»««s 9,88193 . logAUn ;sinat ' 4,20887

loflr^VijisiKOü 4,20887 log sin ((ft + aa) 9,92600_

iojjl^isinii! 4,10361 log A3P 4,13887

Zon <g 1 0,10586 Zoff sin (A3P) 9,99729

log cos (A^) 9,04657B

X 51°52'58" logAsPsinlAnP) 4,13116

45° — X . 363 7 2 log ASP cos {A^P) 3,18044»

Zog tg i (lfs + ft) 9,47361 xi3 — 7954,59

Zoflr<Sf(45° —X) 9,08174,, A3Psin(A3P) +13525,62

log <g i (fh — ft) 8,55535„ Xp + 5571,03

i «fe - ft) -2° 3'26" YJ3 + 6107,88

i(*2 — ft) 16 3419 ^lgPcosfylaP) — 1515,10

(f2 14 3058 Fp + 4592,28"

ft 18 37 45 I'

IZog sin ft 9,50489

Zog sin vf/2 9,89903 ; Gemiddeld:

Zog <g V 0,10586 J, pu= + 5670,98.

?! + *! 63° 8' 2" 'i

o I 67 1716 j F o p ;;= + 4592,46.

u ft 239 34 42 |

1 360 0 0

Met behulp van de benaderde waarden van de coördinaten zijn hieronder berekend de benaderde waarden p voor de richtingshoeken en de waarden van de coëfficiënten a en b en wel volgens de formules (116).

\

Sluiten