Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ƒ /

door vermenigvuldiging van beide leden van bovenstaande uitdrukking resp. met g^i, g2*2 .... gn*n en samentelling, verkrijgen wij:

[gx2] == [ga*] Qn + [gbx] Q214- [&c«] Qsi,

waarin voor de coëfficiënten van de gewichtsgetallen uit de vergelijkingen (127) volgt (verg. blz. 379 en 380):

[ga*] = [gaa] Qn 4- [gab] Q21 4- [gac] Q31 = 1, j

[go*] = [gab] Qn 4- [gbb] Q21 + [gbc] Q31 = 0, . . (128)

[0c «] = [gac] Qn -f [ff&c] Q21 + [goc] Q31 = 0; '

zoodat dus:

[g*%] 4 Qu

en

Qn is weer het gewichtsgetal van A, de vergelijkingen (128) z^jn de gewichtsvergelijkingen voor A. Op gelijke wijze vinden wij voor de middelbare fout van B:

MB = (iV fc;

Q22 volgt dan uit de gewichtsvergelijkingen voor B:

[gaa] Qm 4- [gab] Q22 4- [oac] Q32 = 0, j

[gab] Q12 4- Q766] Q23 -f fobc] Q32 = 1,. . . . . (129) [flrac] Q13 4- [g-oc] Q22 4- [gcc] Q32 = 0. )

Terwijl voor de middelbare fout van (7 zal worden gevonden:

Mc = fiy Qss,

waarbij Q33 volgt uit de gewichtsvergelijkingen voor G:

[gaa] Q13 4- [gab] Q23 4- [fl-ac] = 0, 1

[gab] Q13 4- ]gbb] Q& -f [gbc] Q33==0, .... (130)

[gac] Q13 4- [flr&c] 4- [gcc] .Q33 =1. !

Om de middelbare fouten MA, MB en üfc te kunnen berekenen, moeten wij p, de middelbare fout van de gewichtseenheid, kennen; jn de ware fouten uitgedrukt is deze, verg. (44)"blz. 361:

$ . -v-^3 Wm

Sluiten