Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De ware fouten, uitgedrukt in de schijnbare fouten zijn ook hier, zie (75) blz. 382:

x{ = xY 4- d(A — A') 4- &J (B — B') 4- d (C— C), ) Sa'= afc-f. eg (4 _ ^')_j_&2(5_ 4-vco (C— G') I

" ' (132)

*E = xn 4- an (A — A') 4- bK (B — B') 4- c„ (C— C'); | terwijl hierin: ïp' ^-4' = XX, P-B' = XB, C~C' = XC

de ware fouten, in A, 5 en C zijn. Deze laatste uitdrukkingen in (132) gesubstitueerd, dan de vergelijkingen na deze substitutie in het vierkant gebracht en vermenigvuldigd respectievelijk met g1,'g2 gn) geven voor [gx'2] na eenige rangschikking:

[gx'2]=[gx*]+2[gax]XA +2[gbx]XB +2[gcx]Xc +■■ 4- [gaa]XJ~ 4- [gab]XAXB+ [gac] XAXc+\ 4- [gab]XAXB-]- [gbb]XB2 4- [gbc] -2^4- <133)

, + -Vc+ x^x^ r^cc] x*. ]

Hierin zijn, zie blz. 438:

[gax] = 0, [o-ta] = 0, [gcx] = 0.

Ook hier vervangen wij XJ, XAXB, XAXC, XB\ XBXC en -V door de gemiddelde waarden van deze grootheden- deze zijn voor XJ, XB2 en Xc2 resp.:

zie blz. 440.

De gemiddelde waarden van XAXB, XAXC en X^X', die wij resp. Jf^B2, MAC2 en Hf^a noemen, kunnen wij berekenen op gelijke_ wijze als op blz. 383 e. v. is geschied; daarbij echter voor dit geval rekening houdende met de ongelijke gewichtenwij vinden dan resp.: \

^V=*2<?21=^<?12, MAC2=ft2Qsl=fl2Ql3i mJ=^Q^=^Q^

Deze en bovenstaande waarden in (133) gebracht, geven, Verg. blz. 386: *-..*> e> ,

Sluiten