Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn tot op hectometers afgerond). "Wij zullen de meest waarschijnlijke waarden berekenen van de hoogteverschillen met het punt I; ter vereenvoudiging van' de berekening voeren wij benaderde waarden in en wel de langs directen weg gevonden hoogteverschillen met het punt I. Stel dan de meest waarschijnlijke waarden van

II boven I: 1,089 M. -j-A,

I „ III: 2,588 „ + B,

I „ IV: 0,420 „ 4- C,

V „ aa I: 0,736 „ 4- D,

dan kunnen wij de volgende foutenvergelijkingen samenstellen:

^ = 1089 —(1089 4-^),' /

x2 = 2588 — (2588 -f B),

xs = 420—( 420 4- C),

Xi = 736 — ( 736 4- D), ■

x5 = 3686 ■— (1089 -f- A 4- 2588 -f-B),

s6=2171 —(2588 4-J5— 420—C),

x7 = 1163 — ( 420 4-C 4- 786 4- D), ;

s8= 871 —(1089 -\-A— 736 — D),

of wel:

xx = 0 — A x2= 0— B %a= 0— G . ,

Xi=. 0— b, z5 — + 9 — (1 + B) , x6=-\- 3— (B — C) , «7 = + 7— (C-fD), s8 = 4-18 — (A —D).

-D).

De coëfficiënten van de normaalvergelijkingen en de waarde van [gp2] volgen uit achterstaande tabellen.

Sluiten